Zeven dagen Den Haag – en een dagdroom

17,95

Het boek is geschreven door Carel Damsté. Het heeft 108 pagina’s en het boek is uitgekomen op 8 December 2020

9789460101014 , , ,

Zeven dagen Den Haag – en een dagdroom

Terugkomst in een stad na een jaar (of meer) afwezigheid is altijd een wat vreemde gewaarwording, hoe vertrouwd die omgeving je ook is geweest. Je verbaast je over kleine veranderingen – en soms over wat niet is veranderd,zoals nu de blijkbaar onuitroeibare somberheid van het uitzicht aan de voorzijde van het Hollands Spoor-station.
Maar is de hotelkamer bereikt, door het verdelen van de bagage ‘eigen’ gemaakt en de buitenlucht weer betreden, dan is iets van de vertrouwdheid herwonnen. Na de avondmaaltijd in een nog welbekende gelegenheid ben je zo goed als thuis.
Voor mij geldt dat dus in het bizonder voor Den Haag, ook al heb ik daar ‘slechts’ een goede twintig jaar gewoond en al meer dan vijftig jaar geleden mijn biezen gepakt. Wanneer dan ook sommige lieden beweren, nooit aan de stad te kunnen wennen, ben ik geneigd aan te nemen dat dit aan hùn ligt.
Met dit verslag van mijn jongste bezoek aan de residentie, gekruid met zijsprongen naar het meer of minder grijze verleden, heb ik getracht die stelling te onderbouwen. En hoe moeilijk kan dat zijn?

Auteur Carel Damsté heeft de afgelopen drie jaar een drietal boeken gepubliceerd over de geschiedenis van Den Haag. Eerder verschenen bij Uitgeverij De Nieuwe Haagsche ‘Groeten uit Den Haag’ en ‘Volgende halte Keizerstraat’. Ieder boek is rijkelijk voorzien van foto’s en prentbriefkaarten van de hofstad, uitgebreide onderschriften bieden hierbij de lezer houvast. Telkens een stadswandeling vol Haagse geschiedenis, van het terras in de Haagse binnenstad tot een kop koffie op een terras op Scheveningen. Op zijn kenmerkende droge manier vertelt Carel Damsté over zijn eigen belevenissen en over de achtergronden van gebouwen en mensen in Den Haag. De nadruk ligt op kenmerkende gebouwen, opvallende gebeurtenissen en bijzondere Hagenezen, waarbij meestal het tracé van tramlijnen wordt gevolgd in het verhaal. Ieder boek hanteert ook de spelling zoals die in de jaren 70 in zwang was, zodat de lezer ook in dit opzicht al snel terug is in vroeger tijden.

Auteur(s)

Carel Damsté

ISBN

9789460101014

Aantal pagina's

108

Soort

Hardcover